Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
love
/lʌv/
Jump to user comments
danh từ
 • lòng yêu, tình thương
  • love of one's country
   lòng yêu nước
  • a mother's love for her children
   tình mẹ yêu con
 • tình yêu, mối tình, ái tình
  • first love
   mối tình đầu
  • never trifle with love
   không nên đùa bỡn với tình yêu
  • to be in love with
   yêu (ai)
  • to fall in love with
   đâm ra yêu (phải lòng) (ai)
  • to make love to someone
   tán tỉnh ai, tỏ tình với ai; ôm ấp hôn hít ai, ăn nằm với ai
  • to marry for love
   kết hôn vì tình
 • người yêu, người tình
 • thần ái tình
 • (thông tục) người đáng yêu; vật đáng yêu
 • (thể dục,thể thao) điểm không, không (quần vợt)
  • love all
   không không (hai bên cùng không được điểm nào)
  • love forty
   không bốn mươi
  • a love set
   một ván thua trắng (người thua không được điểm nào)
IDIOMS
 • to love in a cottage
  • ái tình và nước lã
 • one can't get it for love or money
  • không có cách gì lấy được cái đó
 • to play for love
  • chơi vì thích không phải vì tiền
 • there is no love lost between them
  • chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi
ngoại động từ
 • yêu, thương, yêu mến
  • to love one another
   yêu nhau, thương nhau
 • thích, ưa thích
  • to love sports
   thích thể thao
  • to love music
   thích âm nhạc
  • he loves to be praised
   nó thích được khen
Related search result for "love"
Comments and discussion on the word "love"