Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spirit
/'spirit/
Jump to user comments
danh từ
 • tinh thần
 • linh hồn, tâm hồn
 • thần linh, thần thánh, quỷ thần
 • tinh thần; lòng can đảm; sự hăng hái, nhiệt tình; nghị lực; khí thế
  • a man of unbending spirit
   người có tinh thần bất khuất
  • the poor in spirit
   những người nhu nhược
  • to show a great spirit
   to ra rất can đảm
  • he infused spirit into his men
   anh ta truyền nhiệt tình cho đồng đội
  • people of spirit
   người giàu nghị lực
 • tinh thần, thái độ tinh thần, điều kiện tinh thần
  • the result depends on the spirit in which it is done
   kết quả tuỳ thuộc vào tinh thần thực hiện công việc
 • ảnh hưởng tinh thần; xu hướng tinh thần
  • the spirit of the age
   xu hướng tinh thần của thời đại
 • tinh thần, nghĩa đúng
  • the spirit of the law
   tinh thần của pháp luật
  • we have followed out the spirit of his instructions
   chúng ta đã theo đúng tinh thần những chỉ thị của ông ta
 • linh hồn, trụ cột
  • to be the animating spirit of the uprising
   là linh hồn thôi thúc cuộc nổi dậy
 • bộ óc (bóng)
  • one of the most ardent spirits of the time
   một trong những bộ óc nồng nhiệt nhất của thời đại
 • ((thường) số nhiều) rượu mạnh
 • (số nhiều) (dược học) cồn thuốc
IDIOMS
 • to be in high (great) spirits
  • vui vẻ phấn khởi, phấn chấn
 • to be in low (poor) spirits
  • buồn rầu, chán nản
ngoại động từ
 • ((thường) + up) khuyến khích, cổ vũ, làm phấn khởi
 • chuyển nhanh, đưa biến, cuỗm nhẹ
  • to spirit something away
   cuỗm nhẹ vật gì
  • to spirit someone off
   đưa nhẹ người nào đi, đưa biến ai đi
Related search result for "spirit"
Comments and discussion on the word "spirit"