Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
thrust
/θrʌst/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đẩy mạnh, sự xô đẩy
  • to give a thrust
   đẩy mạnh
 • nhát đâm (dao găm, mũi kiếm)
 • (quân sự) cuộc tấn công mạnh (để chọc thủng phòng tuyến), sự đột phá, sự thọc sâu
 • sự công kích (trong cuộc tranh luận)
 • (thể dục,thể thao) sự tấn công thình lình
 • sức đè, sức ép (giữa các bộ phận trong một cơ cấu)
 • sự đè gãy (cột chống trong mỏ than)
ngoại động từ thrust
 • đẩy, ấn mạnh, tống, thọc
  • to thrust the hands into the pockets
   thọc tay vào túi
  • to thrust the needle of the syringe into the arm
   thọc kim tiêm vào cánh tay
 • nhét, giúi cái gì vào tay ai
 • bắt phải theo, bắt nhận
  • to thrust one's opinion upon someone
   bắt ai theo ý kiến mình
  • to thrust something upon someone
   bắt ai phải nhận một cái gì
nội động từ
 • xô đẩy, đẩy mạnh, ấn mạnh
 • (+ into, through...) chui, len
 • (thể dục,thể thao) đâm một nhát
IDIOMS
 • to thrust at
  • đâm một nhát, đâm một mũi
 • to thrust back
  • đẩy lùi
 • to thrust down
  • đẩy xuống
 • to thrust forward
  • đẩy tới trước, xô ra trước
  • đưa (tay) tới
 • to thrust in
  • thọc vào, giúi vào, nhét
 • to thrust on
  • lao, xông tới
 • to thrust out
  • duỗi (chân); lè (lưỡi); ưỡn (ngực)
  • đuổi ra, tống ra
 • to thrust past
  • xô ra để đi
 • to thrust through
  • đâm qua, chọc qua
   • to thrust one's way through the crowd
    len qua đám đông
 • to thrust and parry
  • đấu tài đấu trí, tranh khôn tranh khéo
 • to thrust oneself forward
  • len vào, chen để đi
  • làm cho người ta để ý đến mình
Related search result for "thrust"
Comments and discussion on the word "thrust"