Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
stab
/stæb/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đâm bằng dao găm; vết thương đâm bằng dao găm, nhát đâm bằng dao găm
 • (nghĩa bóng) điều làm cho đau lòng; điều xúc phạm đến tình cảm
 • (từ lóng) sự cố gắng; sự làm thử
IDIOMS
 • a stab in the back
  • điều vu khống; sự nói xấu sau lưng
  • đòn ngầm, nhát đâm sau lưng
ngoại động từ
 • đâm (ai) bằng dao găm
 • (nghĩa bóng) làm cho đau đớn (người nào, lương tâm, tình cảm...)
 • chọc rỗ (gạch) trước khi trát vữa
nội động từ
 • đâm bằng dao găm
  • to stab at someone
   đâm ai bằng dao găm
 • nhằm đánh vào
  • to stab at someone's reputation
   nhằm làm hại thanh danh ai
 • đau nhói như dao đâm
IDIOMS
 • to stab someone in the back
  • vu khống ai; nói xấu sau lưng ai
  • đòn ngầm ai
Related words
Related search result for "stab"
Comments and discussion on the word "stab"