Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
drive
/draiv/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc đi xe, cuộc đi chơi bằng xe
  • to go for a drive
   đi chơi bằng xe
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường lái xe vào nhà (trong khu vực một toà nhà)
 • sự lùa (thú săn), sự săn đuổi, sự dồn (kẻ địch)
 • (thể dục,thể thao) quả bạt, quả tiu
 • sự cố hắng, sự gắng sức, sự nổ lực; nghị lực
  • to have plenty of drive
   có nhiều nỗ lực, có nhiều nghị lực
 • chiều hướng, xu thế, sự tiến triển (của sự việc)
 • đợt vận động, đợt phát động
  • a drive to raise funds
   đợt vận động gây quỹ
  • an emulation drive
   đợt phát động thi đua
 • cuộc chạy đua
  • armanents drive
   cuộc chạy đua vũ trang
 • (quân sự) cuộc tấn công quyết liệt
 • (ngành mỏ) đường hầm ngang
 • (vật lý) sự truyền, sự truyền động
  • belt drive
   sự truyền động bằng curoa
  • gear drive
   sự truyền động bằng bánh răng
ngoại động từ, drove, driven
 • dồn, xua, đánh đuổi, lùa, săn đuổi
  • to drive somebody into a corner
   dồn ai vào góc; (bóng) dồn ai vào chân tường, dồn ai vào thế bí
  • to drive a cow to the field
   đánh bò ra đồng
  • to drive the game
   lùa thú săn
  • to drive the enemy out of the country
   đánh đuổi quân thù ra khỏi đất nước
  • to drive a hoop
   đánh vòng
 • đi khắp, chạy khắp, sục sạo, lùng sục (một vùng)
  • to drive a district
   chạy khắp cả vùng, sục sạo khắp vùng
 • cho (máy) chạy, cầm cương (ngựa), lái (ô tô...)
 • lái xe đưa đi, lái xe dẫn đi
  • to drive someone to a place
   lái xe đưa ai đến nơi nào
 • dồn vào thế, bắt buộc, khiến cho, làm cho
  • to be driven by circumstances to do something
   bị hoàn cảnh dồn vào thế phải làm gì
  • to drive someone to despair
   dồn ai vào tình trạng tuyệt vọng
  • to drive someone mad; to drive someone crazy; to drive someone out of his senses
   làm cho ai phát điên lên
 • bắt làm cật lực, bắt làm quá sức
  • to be hard driven
   bị bắt làm quá sức
 • cuốn đi, đánh giạt, làm trôi giạt (gió, dòng nước...)
  • to be driven ashore
   bị đánh giạt vào bờ
 • đóng (cọc, đinh...), bắt (vít), đào, xoi (đường hầm)
  • to drive a nail home
   đóng đinh sâu hẳn vào, đóng ngập đầu đinh
 • (thể dục,thể thao) tiu, bạt (bóng bàn)
 • làm cho (máy...) chạy; đưa (quản bút viết...)
  • a dynamo driven by a turbine
   máy phát điện chạy bằng tuabin
  • to drive a pen
   đưa quản bút (chạy trên giấy), viết
 • dàn xếp xong, ký kết (giao kèo mua bán...); làm (nghề gì)
  • to drive a bargain
   dàn xếp xong việc mua bán, ký kết giao kèo mua bán
  • to drive a roaring trade
   mua bán thịnh vượng
 • hoãn lại, để lại, để chậm lại (một việc gì... đến một lúc nào)
nội động từ
 • cầm cương ngựa, đánh xe, lái xe...
  • to drive too fast
   lái (xe) nhanh quá
 • đi xe; chạy (xe)
  • to drive round the lake
   đi xe quanh hồ
  • the carriage drives up to the gate
   xe ngựa chạy lên đến tận cổng
 • (thể dục,thể thao) bạt bóng, tiu
 • bị cuốn đi, bị trôi giạt
  • the ship drives before the storm
   con tàu bị bão làm trôi giạt
  • clouds drive before the wind
   mây bị gió cuốn đi
 • lao vào, xô vào; đập mạnh, quất mạnh
  • the rain drives against the window-panes
   mưa đạp mạnh vào ô kính cửa sổ
 • (+ at) giáng cho một cú, bắn cho một phát đạn, ném cho một hòn đá ((cũng) to let drive at)
 • (+ at) nhằm mục đích, có ý định, có ý muốn
  • what is he driving at?
   hắn định nhằm cái gì?, hắn định có ý gì?
 • (+ at) làm cật lực, lao vào mà làm (công việc gì)
 • (pháp lý) tập trung vật nuôi để kiểm lại
IDIOMS
 • to drive along
  • đuổi, xua đuổi
  • đi xe, lái xe, cho xe chạy
   • to drive along at 60km an hour
    lái xe 60 km một giờ, cho xe chạy 60 km một giờ
 • to drive away
  • đuổi đi, xua đuổi
  • ra đi bằng xe
  • khởi động (ô tô)
  • (+ at) rán sức, cật lực
   • to drive away at one's work
    rán sức làm công việc của mình, làm cật lực
 • to drive back
  • đẩy lùi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • lái xe đưa (ai) về
  • trở về bằng xe, trở lại bằng xe
 • to drive down
  • đánh xe đưa (ai) về (nông thôn, xa thành phố...)
  • bắt (máy bay hạ cánh)
  • đi xe về (nông thôn, nơi xa thành phố)
   • I shall drive down for the Sunday
    tôi sẽ đi xe về nông thôn chơi ngày chủ nhật
 • to drive in
  • đóng vào
   • to drive in a nail
    đóng một cái đinh
  • đánh xe đưa (ai)
  • lái xe vào, đánh xe vào
 • to drive on
  • lôi kéo, kéo đi
  • lái xe đi tiếp, đánh xe đi tiếp
 • to drive out
  • đuổi ra khỏi; nhổ ra khỏi
  • hất cẳng
  • đi ra ngoài bằng xe; lái xe ra
 • to drive through
  • dồn qua, chọc qua, đâm qua, xuyên qua
   • to drive one's sword through someone's body
    đâm gươm xuyên qua người ai
  • lái xe qua, đi xe qua (thành phố...)
 • to drive up
  • kéo lên, lôi lên
  • chạy lên gần (xe hơi, xe ngựa...)
   • a carriage drove up to the door
    chiếc xe ngựa chạy lên gần cửa
Related search result for "drive"
Comments and discussion on the word "drive"