Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
squeeze
/skwi:z/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ép, sự vắt, sự siết, sự véo
  • to give somebody a squeeze of the hand
   siết chặt tay người nào
 • sự ôm chặt
  • to give somebody a squeeze
   ôm chặt ai vào lòng
 • đám đông; sự chen chúc
  • it was a tight squeeze
   đông quá
 • sự hạn chế, sự bắt buộc
 • sự in dấu tiền đồng (lên giấy, lên sáp)
 • sự ăn bớt, sự ăn chặn, sự ăn hoa hồng lậu
 • (đánh bài) sự ép đối phương bỏ những quân bài quan trọng ((cũng) squeeze play)
ngoại động từ
 • ép, vắt, nén, siết chặt
  • to squeeze a lemon
   vắt chanh
  • to squeeze somebody's hand
   siết chặt tay ai
 • chen, ẩn, nhét
  • to squeeze oneself into a carriage
   chen vào một toa xe
  • to squeeze a shirt into a suitcase
   ấn chiếc sơ mi vào cái va li
 • tống tiền, bòn mót (tiền của), bóp nặn
 • thúc ép, gây áp lực
 • nặn ra, ép ra, cố rặn ra
  • to squeeze a tear
   rặn khóc
 • in dấu (tiền đồng) (lên giấy hay sáp)
nội động từ
 • ép, vắt, nén
 • ((thường) + in, out, through...) chen lấn
  • to squeeze through the crowd
   chen qua đám đông
Related search result for "squeeze"
Comments and discussion on the word "squeeze"