Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tough
/tʌf/
Jump to user comments
tính từ
 • dai, bền
  • tough meat
   thịt dai
  • tough rubber
   cao su dai
 • dai sức, dẻo dai; mạnh mẽ (người)
  • tough constitution
   thể chất mạnh mẽ dẻo dai
 • cứng rắn, cứng cỏi, bất khuất
  • a tough spirit
   một tinh thần bất khuất
 • khăng khăng, cố chấp, ương ngạnh, ngoan cố
  • a tough customer
   một gã khó trị, một gã ngoan cố
 • khó, hắc búa, gay go (vấn đề, bài toán)
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thằng du côn, tên vô lại; tên kẻ cướp
Related search result for "tough"
Comments and discussion on the word "tough"