Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
warm
/wɔ:m/
Jump to user comments
tính từ
 • ấm; làm cho ấm
  • warm water
   nước ấm
  • warm exercise
   bài thể dục làm cho ấm người
  • warm clothes
   quần áo ấm
 • (hội họa) ấm (màu sắc)
 • (thể dục,thể thao) còn nồng, chưa bay hết; còn mới, còn rõ (hơi, dấu vết của những con thú)
 • sôi nổi, nhiệt tình, nhiệt liệt
  • warm admirer
   người hâm mộ nhiệt tình
  • warm controversy
   cuộc tranh cãi sôi nổi
  • warm encouragement
   sự động viên nhiệt tình
 • niềm nở, nồng hậu
  • a warm welcome
   sự đón tiếp niềm nở
  • warm temperament
   tính đa tình
 • nguy hiểm; hiểm yếu (vị trí, địa điểm)
  • a warm position
   một vị trí nguy hiểm
  • one of the warmest corners on the battlefield
   một trong những khu vực ác liệt nhất trên chiến trường
 • phong lưu (sống)
 • quen việc, ấm chỗ (công chức)
 • (thông tục) sắp tìm thấy, gần đúng (trò chơi trẻ con)
  • you are getting warm
   cậu sắp thấy rồi đấy
IDIOMS
 • warn language
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) warm words
 • warm words
  • lời nói nặng
 • warm work
  • công việc gay go nguy hiểm; cuộc xung đột gay go nguy hiểm
 • to make it (things) warm for somebody
  • làm mếch lòng ai, làm ai tự ái
danh từ
 • vật ấm, vật làm ấm (áo...)
 • sự sưởi ấm, sự làm cho nóng người
  • to have a warm
   sưởi cho ấm, làm gì cho ấm người
ngoại động từ
 • làm cho nóng, hâm nóng, làm cho ấm
  • to warm water
   đun nước cho nóng
  • to warm oneself
   sưởi, phơi nắng cho ấm
 • (nghĩa bóng) làm tức giận, trêu tức
  • to warm someone
   trêu tức ai
 • (nghĩa bóng) kích thích, làm sôi nổi, làm cho ấm (lòng...)
  • the sight of the children warms my heart
   trông thấy những em nhỏ lòng tôi ấm lên
 • đánh, quất, vụt
  • to warm someone ['s jacket]
   nện cho ai một trận
nội động từ
 • sưởi ấm
 • nổi nóng, phát cáu, phát tức
 • sổi nổi lên
IDIOMS
 • to warm to
  • có thiện cảm với, mến (ai)
   • my heart warms to him
    tôi cảm thấy mến anh ta
 • to warm up
  • làm cho nóng, làm cho ấm; hâm
  • (thể dục,thể thao) khởi động cho nóng người
  • trở nên nồng nhiệt, trở nên sôi nổi
Related search result for "warm"
Comments and discussion on the word "warm"