Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wet
/wet/
Jump to user comments
tính từ
 • ẩm; ướt, thấm nước, đẫm nước, đầm đìa
  • wet as a drowned rat
   ướt như chuột lột
  • to be wet to the skin; to be wet through
   ướt đẫm, ướt sạch
  • cheeeks are wet with tears
   má đầm đìa nước mắt
 • có mưa
  • wet season
   mùa mưa
  • it is going to be wet
   trời sắp mưa
 • (hội họa) chưa khô, còn ướt
 • (thông tục) say bí tỉ
 • (từ lóng) uỷ mị, ướt át, sướt mướt (tính tình, người)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không cấm bán rượu, không chủ trưng cấm rượu (người, thành phố, bang)
IDIOMS
 • wet bargain
  • (xem) bargain
 • wet blanket
  • (xem) blanket
danh từ
 • tình trạng ẩm ướt
 • mưa, trời mưa
  • come in out of the wet
   h y đi vào cho khỏi mưa
 • (từ lóng) ngụm nước nhấp giọng; cốc rượu
  • to have a wet
   uống cốc rượu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phn đối sự cấm rượu
ngoại động từ
 • làm ướt, thấm nước, dấp nước
 • đái vào, đái lên (trẻ con, chó...)
  • the baby has wetted its bed again
   đứa bé lại đái ướt giường rồi
 • uống rượu mừng
  • to wet a bargain
   uống rượu mừng một sự tho thuận mua bán
IDIOMS
 • to wet one's whistle
  • (từ lóng) uống
Related search result for "wet"
Comments and discussion on the word "wet"