Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wrap
/ræp/
Jump to user comments
danh từ
 • khăn choàng; áo choàng
  • evening wrap
   áo choàng buổi tối
 • mền, chăn
ngoại động từ
 • bao, bao bọc, bao phủ, gói, quấn
  • to wrap a child in a shawl
   quấn một đứa bé trong cái khăn choàng
  • the mountain top was wrapped in mist
   đỉnh núi bị sương mù bao phủ, đỉnh núi ẩn trong sương
  • to wrap paper round
   quấn giấy quanh
 • (nghĩa bóng) bao trùm, bảo phủ
  • the affair is wrapped in mystery
   bí mật bao trùm lên sự việc ấy
  • wrapped in meditation
   chìm đắm trong suy tưởng, suy nghĩ trầm ngâm
nội động từ
 • bọc trong, nằm trong, quấn trong, gói trong
 • chồng lên nhau, đè lên nhau
IDIOMS
 • to wrap about (round)
  • quấn, bọc quanh
 • to be wrapped up in
  • bọc trong, quấn trong
  • bị bao trùm trong (màn bí mật...)
  • thiết tha với, ràng buộc với; chỉ nghĩ đến
   • she is wrapped up in her children
    chị ta chỉ nghĩ đến các con
 • mind you wrap up well
  • nhớ mặc nhiều quần áo ấm vào
Related search result for "wrap"
Comments and discussion on the word "wrap"