Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bear
/beə/
Jump to user comments
(bất qui tắc) ngoại động từ (bore; borne, born)
 • mang, cầm, vác, đội, đeo, ôm
  • to bear a message
   mang một bức thư
  • to bear traces of a bombardment
   mang dấu vết một cuộc ném bom
  • the document bears no date
   tài liệu không đề ngày
  • to bear in mind
   ghi nhớ; nhớ không quên
 • chịu, chịu đựng
  • to bear a part of the expenses
   chịu một phần các khoản chi
  • I can't bear that fellow
   tôi không chịu được cái thằng cha ấy
 • sinh, sinh sản, sinh lợi
  • to fruit
   ra quả, sinh quả
  • to bear interest
   sinh lãi, có lãi
  • to bear a child
   sinh con
  • to be born in 1940
   sinh năm 1940
  • to bear oneself
   cư xử, xử sự
nội động từ
 • chịu, chịu đựng
  • to grin and bear
   cười mà chịu đứng
 • chống đỡ, đỡ
  • this beam can't bear
   cái xà này không chống đỡ nổi
 • có hiệu lực, ăn thua
  • this argument did not bear
   lý lẽ đó chẳng ăn thua gì; lý lẽ đó không có hiệu lực
 • rẽ, quay, hướng về
  • to bear to the right
   rẽ sang phải
 • ở vào (vị trí nào...)
  • this island bears N.E. of the harbour
   đảo đó ở về phía đông bắc hải cảng
 • sinh, sinh sản, sinh lợi
  • all these pear-trees bear very well
   những cây lê này sinh rất nhiều quả, những cây lê này rất sai quả
IDIOMS
 • to bear away
  • mang đi, cuốn đi, lôi đi
   • to bear away the prize
    giật giải, đoạt giải, chiếm giải
   • to be borne away by one's enthusiasm
    để cho nhiệt tình lôi cuốn đi
  • đi xa, đi sang hướng khác
   • to bear down
    đánh quỵ, đánh gục
   • to bear down an enemy
    đánh quỵ kẻ thù
   • to bear down upon
    sà xuống, xông vào, chồm tới
   • to bear down upon the enemy
    xông vào kẻ thù
   • to bear in
    (hàng hải) đi về phía
   • they were bearing in with the harbour
    họ đang đi về phía cảng
 • to bear of
  • tách ra xa không cho tới gần
  • mang đi, cuốn đi, lôi đi, đoạt
   • to bear off the prize
    đoạt giải, giật giải, chiếm giải
  • (hàng hải) rời bến xa thuyền (thuyền, tàu)
 • to bear on (upon)
  • có liên quan tới, quy vào
   • all the evidence bears on the same point
    tất cả chứng cớ đều quy vào một điểm
  • tì mạnh vào, chống mạnh vào; ấn mạnh xuống
   • if you bear too hard on the point of you pencil, it may break
    nếu anh ấn đầu bút chì, nó có thể gãy
 • to bear out
  • xác nhận, xác minh
   • statements is borne out by these documents
    lời tuyên bố đã được những tài liệu này xác minh
 • to bear up
  • chống đỡ (vật gì)
  • ủng hộ (ai)
  • có nghị lực, không để cho quỵ; không thất vọng
   • to be the man to bear up against misfortunes
    là người có đủ nghị lực chịu đựng được những nỗi bất hạnh
  • (hàng hải) tránh (gió ngược)
   • to bear up for
    đổi hướng để tránh gió
 • to bear comparison with
  • (xem) comparison
 • to bear a hand
  • (xem) hand
 • to bear hard upon somebody
  • đè nặng lên ai; đè nén ai
 • to bear a part
  • chịu một phần
 • to bear a resemblance to
  • (xem) resemblance
 • to bear with somebody
  • khoan thứ ai, chịu đựng ai
 • to bear testimony to
  • (xem) testimony
 • to bear witness to
  • (xem) witness
 • it is now borne in upon me that...
  • bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng rằng...
danh từ
 • con gấu
 • người thô lỗ, người thô tục
 • (thiên văn học) chòm sao gấu
  • the Great Bear
   chòm sao Gấu lớn, chòm sao Đại hùng
IDIOMS
 • to be a bear for punishment
  • chịu đựng được sự trừng phạt hành hạ, chịu đựng ngoan cường sự trừng phạt hành hạ
 • to sell the bear's skin before one has caught the bear
  • bán da gấu trước khi bắt được gấu; chưa đẻ đã đặt tên
 • surly (sulky, cross) as a bear
  • cau có, nhăn nhó, gắt như mắm tôm
 • to take a bear by the tooth
  • liều vô ích; tự dấn thân vào chỗ nguy hiểm một cách không cần thiết
danh từ
 • sự đầu cơ giá hạ (chứng khoán); sự làm cho sụt giá (chứng khoán)
 • người đầu cơ giá hạ (chứng khoán)
động từ
 • đầu cơ giá hạ (chứng khoán)
 • làm cho sụt giá (chứng khoán)
Related search result for "bear"
Comments and discussion on the word "bear"