Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
box
/bɔks/
Jump to user comments
danh từ
 • hộp, thùng, tráp, bao
 • chỗ ngồi (của người đánh xe ngựa)
 • lô (rạp hát); phòng nhỏ (khách sạn); ô (chuồng ngựa)
 • chòi, điếm (canh)
 • ghế (ở toà án, cho quan toà, nhân chứng...)
 • tủ sắt, két sắt (để bạc); ông, hộp (bỏ tiền)
  • to put in the box
   bỏ ống
 • quà (lễ giáng sinh)
 • lều nhỏ, chỗ trú chân (của người đi săn)
 • (kỹ thuật) hộp ống lót
IDIOMS
 • to be in the same box
  • cùng chung một cảnh ngộ (với ai)
 • to be in one's thinking box
  • suy nghĩ chính chắn, thận trọng
   • in a tight out box
    lâm vào hoàn cảnh khó khăn
   • to be in the wrong box
    lâm vào hoàn cảnh khó xử
ngoại động từ
 • bỏ vào hộp
 • đệ (đơn) lên toà án
 • ngăn riêng ra; nhốt riêng vào từng ô chuồng
IDIOMS
 • to box up
  • nhốt vào chuông hẹp
  • đóng kín vào hộp
 • to box the compass
  • (xem) compass
danh từ
 • cái tát, cái bạt
  • a box on the ear
   cái bạt tai
động từ
 • tát, bạt (tai...)
  • to box someone's ears
   bạt tai ai
 • đánh quyền Anh
danh từ
 • (thực vật học) cây hoàng dương
Related words
Related search result for "box"
Comments and discussion on the word "box"