Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tease
/ti:z/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chòng ghẹo, trêu tức, trêu chọc, chòng
 • quấy rầy
  • to tease someone for something
   quấy rầy ai để được cái gì, quấy rầy ai vì cái gì
 • tháo, rút sợi (sợi vải); gỡ rối (chỉ)
 • chải (len, dạ)
danh từ
 • người chòng ghẹo, người hay trêu chòng
 • sự chòng ghẹo, sự trêu chòng
Related search result for "tease"
Comments and discussion on the word "tease"