Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dust
/dʌst/
Jump to user comments
danh từ
 • bụi
  • gold dust
   bụi vàng
  • airborne dust
   bụi quyển khí
  • cosmic dust
   bụi vũ trụ
 • rác
 • (thực vật học) phấn hoa
 • (a dust) đám bụi mù
  • what a dust!
   bụi ghê quá!
 • đất đen ((nghĩa bóng))
  • to trample in the dust
   chà đạp xuống tận đất đen
  • to be humbled to (in) the dust
   bị làm nhục, bị vùi dập đến tận đất đen
 • xương tàn, tro tàn (người chết); cơ thể con người, con người
 • (từ lóng) tiền mặt
IDIOMS
 • to bite the dust
  • bite dust and heat
  • gánh nặng của cuộc đấu tranh
   • to bear the dust and heat of the war
    gánh cái gánh năng của cuộc chiến tranh
 • to give the dust to somebody
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho ai hít bụi, vượt lên trước ai
 • in the dust
  • chết, về với cát bụi
 • to shake of the dust of one's feet
  • tức giận bỏ đi
 • to take somebody's dust
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hít bụi của ai, chạy sau ai
 • to throw dust in somebody's eyes
  • loè ai
ngoại động từ
 • rắc (bụi, phấn...)
 • quét bụi, phủi bụi
 • làm bụi
nội động từ
 • tắm đất, vầy đất (gà, chim...)
 • quét bụi bàn ghế, phủi bụi bàn ghế, lau chùi bàn ghế
IDIOMS
 • to dust the eyes of
  • lừa bịp (ai)
 • to dust someone's jacket
  • (xem) jacket
Related words
Comments and discussion on the word "dust"