Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fleece
/fleece/
Jump to user comments
danh từ
 • bộ lông (cừu...); mớ lông cừu (cắt ở một con)
 • mớ tóc xù, mớ tóc xoắn bồng (như lông cừu)
 • cụm xốp nhẹ, bông
  • a fleece of cloud
   cụm mây nhẹ
  • a fleece of snow
   bông tuyết
 • (nghành dệt) tuyết
IDIOMS
 • Golden Fleece
  • huân chương Hiệp sĩ (của Ao và Tây-ban-nha)
ngoại động từ
 • phủ (một lớp như bộ lông cừu)
  • a sky fleeced with clouds
   bầu trời phủ mây bông
 • lừa đảo
  • to fleece someone of his money
   lừa đảo tiền của ai
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cắt (lông cừu)
Related search result for "fleece"
Comments and discussion on the word "fleece"