Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
groom
/grum/
Jump to user comments
danh từ
 • người giữ ngựa
 • quan hầu (trong hoàng gia Anh)
 • chú rể ((viết tắt) của bridegroom)
ngoại động từ
 • chải lông (cho ngựa)
 • ((thường) động tính từ quá khứ) ăn mặc tề chỉnh chải chuốt
  • to be well groomed
   ăn mặc tề chỉnh chải chuốt
  • to be badly groomed
   ăn mặc lôi thôi nhếch nhác
 • (thông tục) chuẩn bị (cho người nào bước vào nghề gì)
  • to groom someone for stardom
   chuẩn bị cho ai trở thành diễn viên điện ảnh
Related search result for "groom"
Comments and discussion on the word "groom"