Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
train
/trein/
Jump to user comments
danh từ
 • xe lửa
  • to go by train
   đi xe lửa
  • to miss the train
   lỡ chuyến xe lửa
  • fast train
   xe lửa tốc hành
  • goods train
   xe lửa chở hàng
 • đoàn; đoàn tuỳ tùng
  • a train of oxen
   đoàn bò
  • to come with a hundred men in one's train
   tới với một đoàn tuỳ tùng hàng trăm người
 • dòng, dãy, chuỗi, hạt
  • an unexpected train of difficulties
   một loạt khó khăn bất ngờ
  • to follow one's train of thought
   theo dòng tư tưởng (ý nghĩ)
 • đuôi dài lê thê (của áo đàn bà); đuôi (chim)
 • hậu quả
  • in the train of
   do hậu quả của
 • (kỹ thuật) bộ truyền động
 • ngòi (để châm mìn)
IDIOMS
 • in train
  • sẵn sàng
   • all is now in train
    tất cả đều đã sẵn sàng
ngoại động từ
 • dạy, dạy dỗ, rèn luyện, huấn luyện; đào tạo
  • to train (up) children to be good citizens
   dạy dỗ trẻ em để trở thành những công dân tốt
  • to train a teacher
   đào tạo một giáo viên
  • a trained eye
   con mắt lão luyện
 • (thể dục,thể thao) tập dượt
 • uốn (cây cảnh)
  • to train roses against a wall
   uốn cho những cây hồng leo theo bờ tường
 • chĩa (súng)
  • to train the cannon on (upon)
   chĩa đại bác vào
 • (thông tục) đi xe lửa
nội động từ
 • tập luyện tập dượt
  • to train for a race
   tập dượt để chuẩn bị chạy đua
  • to train on vegetarian diet
   ăn chay trong khi tập luyện
 • (thông tục) đi xe lửa
  • to train from Pekin to Hanoi
   đi xe lửa từ Bắc kinh đến Hà nội
IDIOMS
 • to train down
  • tập cho người thon bớt đi
 • to train off
  • bắn chệch, ngắm chệch (súng)
Comments and discussion on the word "train"