Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
green
/gri:n/
Jump to user comments
tính từ
 • xanh lá cây, (màu) lục
 • xanh; tươi
  • green fruit
   quả xanh
  • green timber
   gỗ tươi
  • green hide
   da sống
 • đầy sức sống; thanh xuân
  • green years
   tuổi xanh, tuổi thanh xuân
 • chưa có kinh nghiệm, mới vào nghề; thơ ngây, cả tin
  • a green hand
   thợ mới vào nghề
  • to be still green at one's job
   mới làm việc còn bỡ ngỡ
  • to be not so green as to believe something
   không ngây thơ đến nỗi tin một điều gì
 • tái xanh, tái ngắt (nước da)
  • to look green
   tái xanh, tái mét
  • looking green with jealousy
   tái đi vì ghen tức
 • (nghĩa bóng) ghen, ghen tức, ghen tị
  • a green eye
   sự ghen tị
 • còn mới, chưa lành, chưa liền (vết thương)
  • a green wound
   vết thương còn mới
danh từ
 • màu xanh lá cây, màu xanh lục
 • quần áo màu lục
  • to be dressed in green
   mặc quần áo màu lục
 • phẩm lục (để nhuộm)
  • Paris green
   phẩm lục Pa-ri
 • cây cỏ
 • bãi cỏ xanh, thảm cỏ xanh
 • (số nhiều) rau
 • (nghĩa bóng) tuổi xanh, tuổi thanh xuân; sức sống, sức cường tráng
  • in the green
   đang ở tuổi thanh xuân đầy nhựa sống
 • vẻ cả tin; vẻ ngây thơ non nớt
  • do you see any green in my eye?
   anh trông tôi có vẻ gì ngây thơ non nớt không?
nội động từ
 • trở nên xanh lá cây, hoá thành màu lục
ngoại động từ làm cho xanh; nhuộm lục
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp
Related search result for "green"
Comments and discussion on the word "green"