Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
hand
/hænd/
Jump to user comments
danh từ
 • tay, bàn tay (người); bàn chân trước (loài vật bốn chân)
  • hand in hand
   tay nắm tay
  • to shake hands
   bắt tay
  • hands off!
   bỏ tay ra!; không được đụng vào; không được can thiệp vào!
  • hands up!
   giơ tay lên! (hàng hoặc biểu quyết...)
 • quyền hành; sự có sãn (trong tay); sự nắm giữ (trong tay); sự kiểm soát
  • to have something on hand
   có sãn cái gì trong tay
  • to have the situation well in hand
   nắm chắc được tình hình
  • in the hands of
   trong tay (ai), dưới quyền kiểm soát của (ai)
  • to change hands
   sang tay người khác; thay tay đổi chủ (vật)
  • to fall into the hands of
   rơi vào tay (ai)
 • sự tham gia, sự nhúng tay vào; phần tham gia
  • to have (bear) a hand in something
   có tham gia vào việc gì, có nhúng tay vào việc gì
 • sự hứa hôn
  • to give one's hand to
   hứa hôn với, bằng lòng lấy (ai)
 • ((thường) số nhiều) công nhân, nhân công (nhà máy, công trường...); thuỷ thủ
  • all hands on deck!
   toàn thể thuỷ thủ lên boong!
 • người làm (một việc gì), một tay
  • a good hand at fencing
   một tay đấu kiếm giỏi
 • nguồn
  • to hear the information from a good hand
   nghe tin tức từ một nguồn đáng tin cậy
  • to hear the news at first hand
   nghe tin trực tiếp (không qua một nguồn nào khác)
 • sự khéo léo, sự khéo tay
  • to have a hand at pastry
   khéo làm bánh ngọt, làm bánh ngọt khéo tay
 • chữ viết tay; chữ ký
  • to write a good hand
   viết tốt, viết đẹp
  • a very clear hand
   chữ viết rất rõ
  • under someone's hand and seal
   có chữ ký và đóng dấu của ai
 • kim (đồng hồ)
  • long hand
   kim dài (kim phút)
  • short hand
   kim ngắn (kim giờ)
 • nải (chuối)
  • a hand of bananas
   nải chuối
 • (một) buộc, (một) nắm
  • a hand of tobacco leaves
   một buộc thuốc lá
 • (một) gang tay (đơn vị đo chiều cao của ngựa, bằng 4 insơ)
 • phía, bên, hướng
  • on all hands
   tứ phía, khắp nơi; từ khắp nơi
  • on the right hand
   ở phía tay phải
  • on the one hand..., on the other hand...
   mặt này..., mặt khác...
 • (đánh bài) sắp bài (có trên tay); ván bài; chân đánh bài
  • to take a hand at cards
   đánh một ván bài
 • (từ lóng) tiếng vỗ tay hoan hô
  • big hand
   tiếng vỗ tay vang lên
IDIOMS
 • at hand
  • gần ngay, có thể với tới được, rất tiện tay
  • sắp đến, sắp tới
 • at somebody's hands
  • ở tay ai, từ tay ai
   • to receive something at somebody's hands
    nhận được cái gì từ tay ai
 • to bear (give, lend) a hand to someone
  • giúp đỡ ai một tay
 • to be hand in glove with
  • (xem) glove
 • to bite the hand that feeds you
  • (tục ngữ) ăn cháo đái bát
 • brough up by hand
  • nuôi bằng sữa bò (trẻ con)
 • with a high hand
  • hống hách; kiêu căng, ngạo mạn
 • to chuck one's hand in
  • đầu hàng, hạ vũ khí, chịu thua (cuộc)
 • to clean hand wants no washing
  • (tục ngữ) vô tội thì chẳng việc gì mà phải thanh minh
 • to clean hand
  • (nghĩa bóng) sự trong trắng, sự vô tội
 • to come to hand(s)
  • đến tay đã nhận (thư từ...)
 • to do a hand's turn
  • làm một cố gắng nhỏ, trở bàn tay ((thường), phủ định)
 • to figh for one's own hand
  • chiến đấu vì lợi ích của bản thân
 • to gain (get, have) the upper hand
 • to have the better hand
  • thắng thế, chiếm ưu thế
 • to get something off one's hands
  • gạt bỏ cái gì, tống khứ cái gì
  • giũ trách nhiệm về một việc gì
 • to have the whip hand of someone
  • (xem) whip_hand
 • to give the glad hand to somebody
  • (xem) glad
 • to gop hand in hand with
  • đi tay nắm tay, đi bằng hàng với, đi song song với ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • hand over hand
 • hand over fist
  • tay này bắt tiếp lên tay kia (như lúc leo dây)
  • (nghĩa bóng) tiến bộ chắc chắn, tiến bộ nhanh
 • hands down
  • dễ dàng, không khó khăn gì
   • to win hands down
    thắng một cách dễ dàng
   • to hang heavily on one's hands
    kéo dài một cách rất chậm chạp, trôi đi một cách rất chậm chạp (thời gian)
 • to have a free hand
  • được hoàn toàn tự do hành động, được hành động hoàn toàn theo ý mình
 • to have a hand like a foot
  • lóng ngóng, hậu đậu
 • to have an open hand
  • hào phóng, rộng rãi
 • his hand is out
  • anh ta chưa quen tay, anh ta bỏ lâu không luyện tập
 • to have (hold, keep) in hand (well in hand)
  • nắm chắc trong tay
 • to have one's hands full
  • bận việc, không được một lúc nào rảnh rỗi
 • to have one's hands tied
  • bị trói tay ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • heavy hand
  • bàn tay sắt, sự độc tài chuyên chế
 • a helping hand
  • sự giúp đỡ
 • to join hands
  • (xem) join
 • to keep a tigh hand on somebody
  • khống chế ai, kiềm chế ai chặt chẽ
 • to keep (have) one's hands in
  • vẫn tập luyện đều
 • to lay hands on
  • đặt tay vào, để tay vào, sờ vào
  • chiếm lấy, nắm lấy (cái gì)
  • hành hung
 • to live from hand to mouth
  • (xem) live
 • on one's hands
  • trong tay, chịu trách nhiệm phải cáng đáng
 • out of hand
  • ngay lập tức, không chậm trễ
  • không chuẩn bị trước; ứng khẩu, tuỳ hứng
  • không nắm được, không kiểm soát được nữa
 • don't put your hand between the bark and the tree
  • đừng dính vào chuyện riêng của vợ chồng người ta
 • to put one's hand to the plough
  • (xem) plough
 • to serve (wait on) somebody hand and foot
  • tận tay phục vụ ai, làm mọi việc lặt vặt để phục vụ ai
 • a show of hands
  • sự giơ tay biểu quyết (bầu)
 • to sit on one's hands
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được vỗ tay thưa thớt
  • ngồi khoanh tay không làm gì
 • to stay somebody's hand
  • chặn tay ai lại (không cho làm gì)
 • to take in hand
  • nhận làm, chịu trách nhiệm làm, chịu cáng đáng
 • to take one's fate into one's hands
  • tự mình nắm lấy vận mệnh của mình
 • to throw up one's hand
  • bỏ cuộc
 • to hand
  • đã nhận được, đã đến tay (thư)
   • your letter to hand
    bức thư của ông mà chúng tôi đã nhận được (trong thư thương mại)
 • to wash one's hands
  • (xem) wash
ngoại động từ
 • đưa, trao tay, chuyển giao; truyền cho
  • to hand the plate round
   chuyền tay nhau đưa đĩa đồ ăn đi một vòng
  • to hand something over to someone
   chuyển (trao) cái gì cho ai
  • to hand down (on) to posterity
   truyền cho hậu thế
 • đưa tay đỡ
  • to hand someone into (out of) the carriage
   (đưa tay) đỡ ai lên (ra khỏi) xe
 • (hàng hải) cuộn (buồm) lại
IDIOMS
 • to hand in one's check
  • (xem) check
Related search result for "hand"
Comments and discussion on the word "hand"