Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
house
/haus/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều houses
 • nhà ở, căn nhà, toà nhà
 • nhà, chuồng
  • the house of God
   nhà thờ
  • house of detention
   nhà tù, nhà giam
 • quán trọ, quán rượu, tiệm (rượu...)
 • (chính trị) viện (trong quốc hội)
  • the House of Lords
   thượng nghị viện (ở Anh)
  • House of Representatives
   hạ nghị viện (Mỹ)
  • to make a House
   đảm bảo triệu tập đủ số đại biểu hạ nghị viện (quốc hội Anh) để có thể quyết định một vấn đề gì
 • rạp hát, nhà hát, người xem, khán giả; buổi biểu diễn (ở nhà hát
  • appreciative house
   người xem biết thưởng thức
  • the first house starts at 8
   buổi biểu diễn thứ nhất bắt đầu vào lúc 8 giờ
 • đoàn thể tôn giáo; trụ sở của đoàn thể tôn giáo; tu viện
 • hãng buôn
 • (the house) (thông tục) thị trường chứng khoán (Luân-ddôn)
 • (nói trại) nhà tế bần
 • nhà ký túc; toàn thể học sinh trong nhà ký túc
 • gia đình, dòng họ; triều đại
  • the House of Windsor
   Hoàng gia Anh
  • the House of Stuart
   đồng xtua
 • (quân sự), (từ lóng) xổ số nội bộ
 • (định ngữ) nuôi ở trong nhà, (ở) nhà (động vật)
IDIOMS
 • to be turned out of house and home
  • bị đuổi ra vỉa hè sống lang thang không cửa không nhà
 • to bring down the house
  • (xem) bring
 • to clean house
  • quét tước thu dọn nhà cửa
  • giũ sạch những điều khó chịu
 • a drink on the house
  • chầu rượu do chủ quán thết
 • to keep house
  • quản lý việc nhà, tề gia nội trợ
 • to keep open house
  • (xem) keep
 • to keep the house
  • phải ở nhà không bước chân ra cửa
 • house of call house of cards
  • trò chơi xếp nhà (của trẻ con)
  • kế hoạch bấp bênh
 • house of ill fame
  • (xem) fame
 • like a house on fire
  • rất nhanh, mạnh mẽ
 • to set (put) one's house in order
  • thu dọn nhà cửa
  • thu xếp công việc đâu vào đó
ngoại động từ
 • đón tiếp (ai) ở nhà; cho ở, cho trọ, chưa (ai...) trong nhà
 • cất vào kho; lùa (súc vật) vào chuồng
  • to house the corn
   cất thóc lúa vào kho
 • cung cấp nhà ở cho
 • (hàng hải) đặt (súng đại bác...) vào vị trí chắc chắn
 • (hàng hải) hạ (cột buồm)
 • (kỹ thuật) lắp vào ổ mộng (đồ mộc)
nội động từ
 • ở, trú
Related search result for "house"
Comments and discussion on the word "house"