Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
miserable
/'maizərəbl/
Jump to user comments
tính từ
 • cực khổ, khốn khổ, khổ sở, cùng khổ; đáng thương
 • tồi tàn, nghèo nàn
  • a miserable house
   căn nhà tồi tàn
  • a miserable meal
   bữa ăn nghèo nàn
Related search result for "miserable"
Comments and discussion on the word "miserable"