Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
poor
/puə/
Jump to user comments
tính từ
 • nghèo, bần cùng
 • xấu, tồi, kém, yếu
  • poor soil
   đất xấu
  • to be poor at mathematics
   kém toán
 • thô thiển
  • in my poor opinion
   theo thiển ý của tôi
 • đáng thương, tội nghiệp
 • đáng khinh, tầm thường, không đáng kể
 • hèn nhát, hèn hạ
Related search result for "poor"
Comments and discussion on the word "poor"