Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lead
/led/
Jump to user comments
danh từ
 • chì
 • (hàng hải) dây dọi dò sâu, máy dò sâu
  • to cast (heave) the lead
   ném dây dọi xuống nước để đo chiều sâu
 • (ngành in) thanh cỡ
 • than chì (dùng làm bút chì)
 • (số nhiều) tấm chì lợp nhà; mái lợp tấm chì
 • đạn chì
IDIOMS
 • to swing the lead
  • (từ lóng) cáo ốm, giả vờ ốm để trốn việc
ngoại động từ
 • buộc chì; đổ chì; bọc chì; lợp chì
 • (ngành in) đặt thành cỡ[li:d]
danh từ
 • sự lânh đạo; sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn; sự dẫn đầu
  • to take the lead
   hướng dẫn, giữ vai trò lânh đạo
  • to take the lead in something
   dẫn đầu trong việc gì
  • to follow the lead
   theo sự hướng dẫn, theo sự lânh đạp
  • to give someone a lead
   làm trước để hướng dẫn động viên ai làm
 • vị trí đứng đầu
  • to have the lead in a race
   dẫn đàu trong một cuộc chạy đua
 • (sân khấu) vai chính; người đóng vai chính
 • dây dắt (chó)
 • (đánh bài) quyền đánh đầu tiên
 • máng dẫn nước (đến cối xay lúa)
 • (điện học) dây dẫn chính
 • (điện học) sự sớm (pha)
 • (kỹ thuật) bước (răng ren)
ngoại động từ led /led/
 • lânh đạo, lânh đạo bằng thuyết phục; dẫn đường, hướng dẫn, dẫn dắt
  • to lead a horse
   dắt một con ngựa
  • to lead the way
   dẫn đường
  • easier led than driven
   dễ lânh đạo bằng cách thuyết phục hơn là thúc ép
 • chỉ huy, đứng đầu
  • to lead an army
   chỉ huy một đạo quân
 • đưa đến, dẫn đến
  • good command leads to victory
   sự chỉ huy giỏi dẫn đến thắng lợi
 • trải qua, kéo dài (cuộc sống...)
  • to lead a quite life
   sống một cuộc sống êm đềm
 • làm cho, khiến cho
  • these facts lead me to...
   những sự việc đó khiến tôi...
 • (đánh bài) đánh trước tiên
  • to lead a trump
   đánh quân bài chủ trước tiên
 • hướng (ai) trả lời theo ý muốn bằng những câu hỏi khôn ngoan
nội động từ
 • chỉ huy, dẫn đường, hướng dẫn
 • (đánh bài) đánh đầu tiên
IDIOMS
 • to lead aside from
  • đưa đi trệch
   • nothing can lead him aside from the path of duty
    không gì có thể đưa anh ta đi trệch con đường trách nhiệm
 • to lead astray
  • dẫn lạc đường; đưa vào con đường lầm lạc
 • to lead away
  • khiến cho đi theo một cách không suy nghĩ; dẫn đi
 • to lead into
  • đưa vào, dẫn vào, dẫn đến
 • to lead off
  • bắt đầu (câu chuyện, cuộc khiêu vũ...)
 • to lead on
  • đưa đến, dẫn đến
 • to lead up to
  • hướng câu chuyện về (một vấn đề)
  • chuẩn bị cho (một cái gì)
 • to lead nowhere
  • không đưa đến đâu, không đem lại kết quả gì
 • to lead someone by the nose
  • dắt mũi ai, bắt ai phải làm theo ý mình
 • to lead someone a dog's life
  • (xem) dog
 • to lead someone a dance
  • làm tình làm tội ai rồi mới cho một cái gì
 • to lead the dance
  • mở đầu vũ hội
  • (nghĩa bóng) đi đầu, đi tiên phong
 • to lead the van
  • đi đầu, đi tiên phong
 • to lead a woman to the altar
  • làm lễ cưới ai, cưới ai làm v
Related search result for "lead"
Comments and discussion on the word "lead"