Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tame
/teim/
Jump to user comments
tính từ
 • đã thuần hoá, đã dạy thuần
  • a tame monkey
   một con khỉ đã dạy thuần
 • lành, dễ bảo, nhu mì
  • a very tame animal
   một con vật rất lành
 • đã trồng trọt (đất)
 • bị chế ngự
 • nhạt, vô vị, buồn tẻ
  • a tame basket-ball match
   một trận đấu bóng rổ buồn tẻ
  • a tame story
   một câu chuyện nhạt nhẽo
ngoại động từ
 • dạy cho thuần, thuần hoá; làm cho không sợ người, làm cho dạn
  • tiger is hard to tame
   hổ khó dạy cho thuần
 • chế ngự, làm cho quy phục, làm cho (nhuệ khí, tinh thần...) nhụt đi
nội động từ
 • dạn đi, quen đi
 • trở nên nhạt nhẽo, trở nên vô vị
Related search result for "tame"
Comments and discussion on the word "tame"