Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mouth
/mauθ - mauð/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều mouths /mauðz/
 • mồm, miệng, mõm
  • by mouth
   bằng miệng, bằng lời nói
 • miệng ăn
  • a useless mouth
   một miệng ăn vô dụng
 • cửa (hang, sông, lò...)
 • sự nhăn mặt, sự nhăn nhó
  • to make mouths; to makem a wry mouth
   nhăn mặt, nhăn nhăn nhó nhó (tỏ vẻ không bằng lòng)
IDIOMS
 • to be down in the mouth
  • (xem) down
 • to give mouth
  • sủa; cắn (chó)
 • to laugh on the wrong side of one's mouth
  • (xem) laugh
 • to make one's mouth water
  • (xem) water
 • to put speech into another's mouth
  • để cho ai nói cái gì
 • to put words into someone's mouth
  • mớm lời cho ai, bảo cho ai cách ăn nói
 • to take the words out of someone's mouth
  • nói đúng những lời mà người ta định nói
 • none of your mouth, please!
  • xin ông đừng dở cái trò hỗn xược của ông ra nữa!
 • shut upur mouth
  • câm mồn đi! bịt cái mõm lại!
ngoại động từ
 • nói to; đọc rành rọt; nói cường điệu
 • ăn đớp
nội động từ
 • nói to; nói cường điệu; kêu la
 • nhăn nhó, nhăn mặt
Related search result for "mouth"
Comments and discussion on the word "mouth"