Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
passion
/'pæʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • cảm xúc mạnh mẽ, tình cảm nồng nàn
 • sự giận dữ
  • to fly (fall, get) into a passion
   nổi giận, nổi tam bành
 • tình dục, tình yêu
  • sexual passion
   tình dục
  • tender passion
   tình yêu
 • sự say mê
  • to have a passion for something
   say mê cái gì
 • (tôn giáo) (the passion) những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu; bài ca thuật lại những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu
nội động từ
 • (thơ ca) say mê, yêu tha thiết, yêu nồng nàn
Related search result for "passion"
Comments and discussion on the word "passion"