Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heat
/hi:t/
Jump to user comments
danh từ
 • hơi nóng, sức nóng; sự nóng
 • (vật lý) nhiệt
  • internal heat
   nội nhiệt
  • latent heat
   ẩn nhiệt
  • specific heat
   tỷ nhiệt
  • heat of evaporation
   nhiệt bay hơi
  • heat of fashion
   nhiệt nóng chảy
 • sự nóng bức, sự nóng nực
 • trạng thái bừng bừng (của cơ thể); trạng thái viêm tấy
 • vị cay (ớt...)
 • sự nóng chảy, sự giận dữ
  • to get into a state of fearful heat
   nổi giận đùng đùng; nóng nảy đáng sợ
 • sự nổi nóng, sự nồng nhiệt, sự hăng hái
  • the heat of youth
   sự sôi nổi của tuổi trẻ
 • sự động đực
  • on (in, at) heat
   động đực
 • sự cố gắng một mạch, sự làm một mạch
  • at a heat
   làm một mạch
 • (thể dục,thể thao) cuộc đấu, cuộc đua
  • trial heats
   cuộc đấu loại
  • final heat
   cuộc đấu chung kết
 • (kỹ thuật) sự nung
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự tăng cường thi hành luật pháp; sự tăng cường điều tra; sự thúc ép, sự cưỡng ép
ngoại động từ
 • đốt nóng, nung nóng; làm nóng, làm bừng bừng
  • to heat up some water
   đun nước
  • to heat oneself
   làm cho người nóng bừng bừng
 • làm nổi giận; làm nổi nóng
 • kích thích, kích động; làm sôi nổi lên
 • (kỹ thuật) nung
nội động từ ((thường) + up)
 • nóng lên, trở nên nóng
 • nổi nóng, nổi giận
 • sôi nổi lên
Related search result for "heat"
Comments and discussion on the word "heat"