Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
plunge
/plʌndʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lao mình xuống (nước); cái nhảy đâm đầu xuống (nước...)
 • (nghĩa bóng) bước liều, sự lao vào (khó khăn, nguy hiểm)
  • to take the plunge
   liều
ngoại động từ
 • nhúng, thọc
  • to plunge one's hand into hot water
   nhúng tay vào nước nóng
  • to plunge one's hand into one's pocket
   thọc tay vào túi
 • đâm sâu vào, đâm ngập vào
  • to plunge a dagger into...
   đâm ngập con dao găm vào...
 • (nghĩa bóng) đẩy vào, làm chìm ngập vào, nhận chìm
  • to plunge a country into war
   đẩy một nước vào tai hoạ chiến tranh
  • to plunge one's family into poverty
   đẩy gia đình vào cảnh túng thiếu
  • plunged into darkness
   bị chìm ngập trong bóng tối
 • chôn sâu, chôn ngập (một chậu cây...)
nội động từ
 • lao mình xuống, nhảy đâm đầu xuống (nước...)
  • to plunge into the river
   lao mình xuống nước, nhảy đâm đầu xuống sông
 • lao vào, lao lên, lao xuống
  • to plunge into a difficulty
   lao vào một công việc khó khăn
  • to plunge into the room
   lao vào phòng
  • to plunge upstairs
   lao lên gác
  • to plunge downstairs
   lao xuống cầu thang
 • lao tới (ngựa)
 • chúi tới (tàu)
 • (từ lóng) cờ bạc liều, máu mê cờ bạc; mang công mắc n
Related search result for "plunge"
Comments and discussion on the word "plunge"