Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rock
/rɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • đá
  • as firm as a rock
   vững như bàn thạch
 • ((thường) số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiền
 • kẹo cứng, kẹo hạnh nhân cứng
 • (như) rock-pigeon
IDIOMS
 • to be on the rocks
  • (từ lóng) kiết, không một đồng xu dính túi
 • built (founded) on the rock
  • xây dựng trên nền đá; (nghĩa bóng) xây dựng trên một nền tảng vững chắc
 • to run upon the rocks
  • đâm phải núi đá (tàu biển)
  • (nghĩa bóng) lâm vào cảnh khó khăn không khắc phục nổi
 • to see rocks ahead
  • trông thấy núi đá trước mắt khó tránh được (tàu biển...)
  • (nghĩa bóng) trông thấy nguy hiểm trước mắt
danh từ
 • (sử học) guồng quay chỉ
 • sự đu đưa
động từ
 • đu đưa, lúc lắc
  • to rock a child to sleep
   đu đưa cho đứa bé ngủ
  • the ship is rocking on the waves
   con tàu đu đưa trên ngọn sóng
 • làm rung chuyển; rung chuyển
  • the earthquake rocked the houses
   cuộc động đất làm những ngôi nhà rung chuyển
  • the house rocks
   căn nhà rung chuyển
IDIOMS
 • to be rocked in hopes
  • ấp ủ hy vọng, sống trong hy vọng
 • to be rocked in security
  • sống trong cảnh yên ổn không phải lo nghĩ gì đến mọi hiểm nguy
Related search result for "rock"
Comments and discussion on the word "rock"