Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rag
/ræg/
Jump to user comments
danh từ
 • giẻ, giẻ rách
 • (số nhiều) quần áo rách tả tơi
  • to be in rags
   ăn mặc rách tả tơi
 • (số nhiều) giẻ cũ để làm giấy
 • mảnh vải, mảnh buồm
  • not having a rag to one's back
   không có lấy mảnh vải che thân
  • a rag of a sail
   mảnh buồm
 • (nghĩa bóng) mảnh, mảnh vụn, mảnh tả tơi; một tí, mảy may
  • flying rags of cloud
   những cụm mây bay tả tơi
  • meat cooked to rags
   thịt nấu nhừ tơi
  • there is not a rag of evidence
   không có một tí bằng chứng nào
  • not a rag of truth
   không một mảy may sự thật nào
 • (mỉa mai) báo lá cải, báo giẻ rách; cờ rách, khăn tay giẻ rách, bức màn giẻ rách...
IDIOMS
 • to chew the rag
 • x Ảchew
 • to cram on every rag
  • (hàng hải) giương hết buồm
 • to get one's rag out
  • (xem) get
 • glad rags
  • (xem) glad
 • to tear to rag
  • xé rách rả tơi
danh từ
 • đá lợp nhà
 • (khoáng chất) cát kết thô
 • sự la lối om sòm; sự phá rối
 • trò đùa nghịch (của học sinh);
  • to say something only for a rag
   nói cái gì cốt chỉ để đùa
ngoại động từ
 • rầy la, mắng mỏ (ai)
 • bắt nạt, chọc ghẹo, trêu chọc (bạn học)
 • phá rối, làm lung tung bừa bãi (phòng của ai)
 • la ó (một diễn viên
nội động từ
 • quấy phá, phá rối; la hét om sòm
Related search result for "rag"
Comments and discussion on the word "rag"