Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shake
/ʃeik/
Jump to user comments
danh từ
 • sự rung, sự lắc, sự giũ
  • a shake of the head
   cái lắc đầu
  • to give something shake
   giũ cái gì
 • sự run
  • to be all of a shake
   run khắp mình
  • with a shake in his voice
   với một giọng run run
 • (thông tục) lúc, chốc, một thoáng
  • I'll be there in two shake s
   chỉ một thoáng là tớ sẽ có mặt ở đó
  • in two shake s of a lamb's tail
   rất nhanh, rất chóng
 • vết nứt (trong thân cây gỗ)
 • (thông tục) động đất
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cốc sữa trứng đã khuấy ((cũng) milk-shake)
IDIOMS
 • to be no great shakes
  • (từ lóng) không tốt lắm; không có tác dụng lắm
 • to give someone (something) the shake
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tránh ai (cái gì); tống khứ ai (cái gì)
động từ shook; shaken
 • rung, lắc, làm rung, lúc lắc, lung lay, lay động; giũ
  • to shake the house
   làm rung nhà
  • to shake one's head
   lắc đầu
  • to shake the dice
   lắc những con súc sắc
  • to shake someone by the hand; to shake hands with someone
   bắt tay người nào
  • to shake a mat
   giũ chiếu
 • rung; (nhạc) ngân
  • to shake with rage
   run lên vì tức giận
  • voice shake with emotion
   giọng run lên vì cảm động
 • làm náo động; làm sửng sốt, làm bàng hoàng
  • to be much shaken by (with, at) a piece of news
   sửng sốt vì một tin
 • (nghĩa bóng) làm lung lay, làm lay chuyển
  • his credit was shaken
   danh tiếng của anh ta bị lung lay
  • to shake someone's faith in something
   làm lay chuyển lòng tin của ai ở cái gì
 • (thông tục) làm mất bình tĩnh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giũ sạch, tống khứ được (ai, cái gì)
IDIOMS
 • to shake down
  • rung cây lấy quả
  • trải (rơm, chăn) ra sàn
  • lắc (hạt lúa...) cho lắng xuống; lắng xuống
  • ngồi ấm chỗ
  • ăn ý với đồng bạn; thích nghi với hoàn cảnh
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tống tiền
 • to shake off
  • giũ, phủi; (bóng) giũ sạch, tống khứ
 • to shake out
  • lắc ra, giũ tung ra; trải (buồm, cờ) ra
 • to shake up
  • lắc để trộn
  • giũ, lắc (gối...) cho gọn lại
  • (nghĩa bóng) thức tỉnh, làm hoạt động
 • to shake in one's shoes
  • run sợ
 • to shake a leg
  • (xem) leg
Related search result for "shake"
Comments and discussion on the word "shake"