Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rope
/roup/
Jump to user comments
danh từ
 • dây thừng, dây chão
  • the rope
   dây treo cổ
 • (số nhiều) (the ropes) dây bao quanh vũ đài
 • xâu, chuỗi
  • a rope of onions
   một xâu hành
  • a rope of pearls
   chuỗi hạt trai
 • dây lây nhây (của chất nước quánh lại)
IDIOMS
 • to be on the rope
  • được buộc lại với nhau (những người leo núi)
 • on the high ropes
  • lên mặt quan trọng, làm ra vẻ ta đây; khinh khỉnh
  • phát khùng, nổi cơn thịnh nộ
  • phấn khởi
 • to fight back to the ropes
  • chiến đấu đến cùng
 • to flight with a rope round one's neck
  • dù biết là cuối cùng sẽ chết cũng vần cứ chiến đấu
 • to give somebody [plenty of] rope
  • để cho ai hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm
 • give a foot rope enought and he'll hang himself
  • thả lỏng cho thằng ngốc thì nó sẽ tự sát
 • to know (learn) the ropes
  • nắm vững tình hình điều kiện (để làm một công việc gì...)
 • to put somebody up to the ropes
 • to show somebody the ropes
  • chỉ cho ai biết rõ tình hình điều kiện (để giải quyết vấn đề gì)
 • a rope of sand
  • sự vững chắc giả tạo; ảo giác, ảo tưởng
 • to throw a rope to somebody
  • giúp đỡ ai (trong hoàn cảnh gay go)
ngoại động từ
 • trói (cột, buộc) bằng dây thừng
 • buộc (những người leo núi) vào với nhau (để tránh tai nạn)
 • kìm (ngựa lại không cho thắng trong cuộc đua ngựa)
nội động từ
 • đặc quánh lại thành những sợi dây lầy nhầy (bia, rượu vang)
 • (thể dục,thể thao) kìm lại không chạy hết tốc lực (vận động viên chạy đua)
IDIOMS
 • to rop in
  • rào quanh bằng dây thừng, chăng dây thừng để giới hạn (khu vực...)
  • lôi kéo (ai) vào (công việc gì)
  • dụ dỗ, nhử đến, dụ đến
 • to rope off
  • chăng dây thừng để giới hạn (khu vực nào)
Related search result for "rope"
Comments and discussion on the word "rope"