Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
smoke
/smouk/
Jump to user comments
danh từ
 • khói
  • a column of smoke
   cột khói
  • to end (go up) in smoke
   tan thành mây khói (kế hoạch)
 • hơi thuốc
  • I must have a smoke
   tôi phải rít một hơi thuốc mới được
 • (từ lóng) điếu thuốc lá, điếu xì gà
IDIOMS
 • the big smoke
  • (từ lóng) Luân-đôn; thành phố công nghiệp lớn
 • from smoke into smother
  • từ lỗi này sang tội nọ
 • like smoke
  • (từ lóng) nhanh chóng, dễ dàng
 • no smoke without fire
  • (tục ngữ) không có lửa sao có khói
nội động từ
 • bốc khói, lên khói, toả khói; bốc hơi
  • lamp is smoking
   đèn bốc khói
 • hút thuốc
  • to smoke like a chimney
   hút như hun khói cả ngày
ngoại động từ
 • làm ám khói; làm đen; làm có mùi khói
  • lamp smokes ceiling
   đèn làm đen trần nhà
  • the porridge is smoked
   cháo có mùi khói
 • hun
  • to smoke insects
   hun sâu bọ
 • hút thuốc
  • to smoke oneself ill (sick)
   hút thuốc đến ốm người
  • to smoke oneself into calmness
   hút thuốc để trấn tĩnh tinh thần
 • nhận thấy, cảm thấy; ngờ ngợ (cái gì)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khám phá, phát hiện
 • (từ cổ,nghĩa cổ) chế giễu
IDIOMS
 • put that in your pipe and smoke it
  • (xem) pipe
Related search result for "smoke"
Comments and discussion on the word "smoke"