Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
smash
/smæʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vỡ ra từng mảnh; sự đập vỡ ra từng mảnh; tiếng vỡ xoảng
 • sự va mạnh, sự đâm mạnh vào
  • there's a smash on the road
   có tai nạn xe đâm nhau ở đường cái
 • (thể dục,thể thao) cú đập mạnh (quần vợt)
 • cú đấm mạnh, cú đấm thôi sơn
 • sự phá sản, sự thua lỗ liên tiếp
 • rượu mạnh ướp đá
 • (thực vật học) sự thành công lớn
ngoại động từ
 • đập tan ra từng mảnh
 • (thể dục,thể thao) đập mạnh (bóng)
 • phá, phá tan; đập tan (kế hoạch), làm tan rã (quân địch)
  • to smash a record
   phá một kỷ lục
 • làm phá sản
nội động từ
 • vỡ tan ra từng mảnh
 • va mạnh vào, đâm mạnh vào
  • car smashes into a tree
   xe ôtô đâm mạnh vào cây
 • thất bại, phá sản (kế hoạch)
 • (từ lóng) lưu hành bạc đồng giả
IDIOMS
 • to smash in
  • phá mà vào, đột nhập vào
   • to smash in a door
    phá cửa mà vào
 • to smash up
  • đập tan ra từng mảnh; vỡ tan ra từng mảnh
phó từ
 • sầm một cái
  • the car ran smash into the tram
   chiếc ô tô đâm đánh sầm một cái vào xe điện
Related search result for "smash"
Comments and discussion on the word "smash"