Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
time
/taim/
Jump to user comments
danh từ
 • thời gian, thì giờ
  • to lose time
   mất thì giờ
  • to waste time
   lãng phí thì giờ
 • thời, thời buổi, mùa
  • those are hard times
   thời buổi ấy thật khó khăn
 • dịp, cơ hội, thời cơ
  • to bide one's time
   đợi thời cơ
 • thời kỳ, thời đại, đời
  • in olden times
   thời xưa, ngày xưa
  • in our time
   thời này
  • in times to come
   trong tương lai, đời sau
  • time immemorial; time out of mind
   thời xa xưa (ký ức con người không còn nhớ được)
 • thời hạn, kỳ hạn
  • to do time
   chịu hạn tù (kẻ có tội)
  • she is near her time
   bà ta sắp đến kỳ sinh nở
 • giờ
  • Hanoi time
   giờ Hà nội
  • local time
   giờ địa phương
  • what time is it?
   bây giờ mấy giờ?
 • lúc
  • it is time to start
   đã đến lúc phải khởi hành
  • there is a time for everything
   giờ nào việc nấy, việc nào lúc nấy
  • some time or other
   sớm hay muộn, chẳng chóng thì chầy, chẳng lúc này thì lúc khác
  • this time tomorrow
   lúc này ngày mai
 • lần, lượt, phen
  • three times running
   ba lần liền
  • times out of number
   không biết bao nhiêu lần mà kể
  • time and again; many and many a time
   nhiều lần
  • time after time
   hết lần này đến lần khác
  • three times three are nine
   ba lần ba là chín
  • six times as many as...
   nhiều gấp sau lần...
 • (âm nhạc) nhịp
  • to beat time
   gõ nhịp, đánh nhịp
IDIOMS
 • against time
  • hết sức khẩn trương; tranh thủ thời gian; vượt thời gian
 • at times
  • thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc
 • ahead of time x ahead to be ahead of one's time
  • (nghĩa bóng) có những tư tưởng quá cấp tiến
 • behind the times
  • (xem) behind
 • to be born before one's time (before times)
  • đẻ non (trẻ)
  • đi trước thời đại
 • all the time
  • suốt, luôn luôn, lúc nào cũng
 • between times
  • giữa lúc ấy, trong khoảng thời gian ấy
 • for the time being
  • (xem) being
 • from time to time
  • thỉnh thoảng, đôi lúc
 • to gain time
  • trì hoãn, kéo dài thời gian
 • in time
  • đúng lúc; đúng nhịp
 • in no time
  • (xem) no
 • to keep good time
  • (xem) keep
 • to make up for lost time
  • lấy lại thời gian đã mất
 • out of time
  • không đúng lúc; không đúng nhịp
 • to pass the time of day with
  • chào hỏi (ai)
 • time of life
  • tuổi (của người)
 • time of one's life
  • thời gian vui thích thoải mái được trải qua
ngoại động từ
 • chọn thời gian, tính toán thì giờ, sắp xếp thời gian
  • to time to the minute
   tính toán thì giờ từng phút một
 • (thể dục,thể thao) tính giờ, bấm giờ (một cuộc đua...)
 • điều chỉnh (cho đúng nhịp)
  • to time one's steps to music
   điều chỉnh bước chân cho đúng nhịp nhạc
  • to time the speed of a machine
   điều chỉnh tốc độ máy
Related search result for "time"
Comments and discussion on the word "time"