Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trail
/treil/
Jump to user comments
danh từ
 • vạch, vệt dài
  • a trail of blood
   một vệt máu dài
  • a trail of light
   một vệt sáng
 • vết, dấu vết
  • the trail of a snail
   vết của một con ốc sên
  • hot on the trail
   theo sát, theo riết, không rời dấu vết
 • đường, đường mòn
 • (thiên văn học) đuôi, vệt
  • the trail of a meteor
   đuôi một sao băng
 • (nghĩa bóng) vết chân, đường đi
  • on the trail of...
   theo vết chân của..., theo đường của...
IDIOMS
 • at the trail
  • (quân sự) xách súng lõng thõng (thân súng song song với mặt đất)
ngoại động từ
 • kéo, kéo lê
  • the child trails his toy
   đứa bé kéo lê cái đồ chơi
 • theo dấu vết, đuổi theo dấu vết, lùng, truy nã
  • to trail a tiger
   đuổi theo dấu vết một con hổ
  • to trail a murderer
   truy nã một kẻ giết người
 • mở một con đường mòn (trong rừng)
nội động từ
 • lê, quét
  • her skirt trailed along the ground
   váy cô ta quét đất
 • bò; leo (cây)
  • the roses trailed over the cottage door
   những cây hồng leo lan ra trùm lên cửa túp nhà tranh
 • đi kéo lê, lết bước
  • to trail along
   bước một cách nặng nề, lê bước
  • to trail behind someone
   lê bước tụt lại đằng sau ai
IDIOMS
 • to trail arms
  • (quân sự) xách súng lõng thõng (thân súng song song với mặt đất)
 • to trail one's coat-tails
  • kiếm chuyện, gây sự cãi nhau
Related search result for "trail"
Comments and discussion on the word "trail"