Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chase
/tʃeis/
Jump to user comments
danh từ
 • sự theo đuổi, sự đuổi theo, sự săn đuổi
  • in chase of
   theo đuổi
  • to give chase
   đuổi theo
 • the chase sự săn bắn
  • a keen follower of the chase
   người thích đi săn bắn
 • khu vực săn bắn ((cũng) chace)
 • thú bị săn đuổi; tàu bị đuổi bắt
ngoại động từ
 • săn, săn đuổi
 • đuổi, xua đuổi
  • to chase all fears
   xua đuổi hết mọi sợ hãi
IDIOMS
 • to chase oneself
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chuồn, tẩu thoát
   • go chase yourself!
    hãy chuồn cho mau!
danh từ
 • (ngành in) khuôn
danh từ
 • rãnh (để đặt ống dẫn nước)
 • phần đầu đại bác (bao gồm nòng súng)
ngoại động từ
 • chạm, trổ, khắc (kim loại)
 • gắn, đính
  • to chase a diamond in gold
   gắn hột kim cương vào vàng
 • tiện, ren (răng, đinh ốc)
Related search result for "chase"
Comments and discussion on the word "chase"