Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dog
/dɔg/
Jump to user comments
danh từ
 • chó
 • chó săn
 • chó đực; chó sói đực ((cũng) dog wolf); cáo đực ((cũng) dog fox)
 • kẻ đê tiện, kẻ đáng khinh, đồ chó má; kẻ cắn cẩu cục cằn
 • gã, thằng cha
  • a sly dog
   thằng cha vận đỏ
  • Greater Dog
   (thiên văn học) chòm sao Đại-thiên-lang
  • Lesser Dog
   chòm sao Tiểu-thiên-lang
 • (số nhiều) vỉ lò (ở lò sưởi) ((cũng) fire dogs)
 • (kỹ thuật) móng kìm, cặp, móc ngoạm, gàu ngoạm
 • mống bão, ráng bão (ở chân trời) ((cũng) sea dog)
 • (như) dogfish
IDIOMS
 • to be a dog in the manger
  • như chó già giữ xương; ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không cần đến
 • to die a dog's death
 • to die like a dog
  • chết khổ, chết sở, chết nhục nhã, chết như một con chó
 • dog and war
  • những sự tàn phá giết chóc của chiến tranh
 • every dog has his day
  • ai rồi cũng có lúc gặp vận; ai khó ba đời
 • to give a dog an ill name and hang him
  • muốn giết chó thì bảo là chó dại; không ưa thì dưa có giòi
 • to go to the dogs
  • thất cơ lỡ vận, khánh kiệt, xuống dốc ((nghĩa bóng))
  • sa đoạ
 • to help a lame dog over stile
  • giúp đỡ ai trong lúc khó khăn
 • to leaf a dog's life
  • sống một cuộc đời khổ như chó
 • to lead someone a dog's life
  • bắt ai sống một cuộc đời khổ cực
 • let sleeping dogs lie
  • (tục ngữ) đừng khêu gợi lại những chuyện đã êm thấm; đừng bới cứt ra mà ngửi
 • love me love my dog
  • yêu tôi thì hãy yêu cả những người thân của tôi
 • not even a dog's chance
  • không có chút may mắn nào
 • not to have a word to throw at the dog
  • lầm lì không mở miệng nói nửa lời; kiêu kỳ không thèm mở miệng nói nửa lời
 • to put on dog
  • (thông tục) làm bộ làm tịch, làm ra vẻ ta đây, làm ra vẻ ta đây quan trọng
 • it rains cats and dogs
  • (xem) rain
 • to take a hair of the dog that big you
  • (xem) hair
 • to throw to the dogs
  • vứt bỏ đi, quẳng đi (cho chó)
ngoại động từ
 • theo nhùng nhằng, theo sát gót, bám sát (ai)
  • to dog someone's footsteps
   bám sát ai
 • (kỹ thuật) kẹp bằng kìm, cặp bằng móc ngoạm
Related search result for "dog"
Comments and discussion on the word "dog"