Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
young
/jʌɳ/
Jump to user comments
tính từ
 • trẻ, trẻ tuổi, thiếu niên, thanh niên
  • a young man
   một thanh niên
  • young people
   thanh niên
  • his (her) young woman (man)
   người yêu của nó
  • a young family
   gia đình có nhiều con nhỏ
  • a young person
   người đàn bà lạ trẻ tuổi thuộc tầng lớp dưới (trong ngôn ngữ những người ở của các gia đình tư sản quý tộc Anh)
  • the young person
   những người còn non trẻ ngây thơ cần giữ gìn không cho nghe (đọc) những điều tục tĩu
 • non
  • young tree
   cây non
 • (nghĩa bóng) non trẻ, trẻ tuổi
  • a young republic
   nước cộng hoà trẻ tuổi
  • he is young for his age
   nó còn non so với tuổi, nó trẻ hơn tuổi
 • (nghĩa bóng) non nớt, mới mẻ, chưa có kinh nghiệm
  • young in mind
   trí óc còn non nớt
  • young in bussiness
   chưa có kinh nghiệm kinh doanh
 • (nghĩa bóng) còn sớm, còn ở lúc ban đầu, chưa muộn, chưa quá, chưa già
  • the night is young yet
   đêm chưa khuya
  • young moon
   trăng non
  • autumn is still young
   thu hãy còn đang ở lúc đầu mùa
 • của tuổi trẻ, của thời thanh niên, của thời niên thiếu, (thuộc) thế hệ trẻ
  • young hope
   hy vọng của tuổi trẻ
  • in one's young days
   trong thời kỳ thanh xuân, trong lúc tuổi còn trẻ
 • (thông tục) con, nhỏ
  • young Smith
   thằng Xmít con, cậu Xmít
danh từ
 • thú con, chim con (mới đẻ)
  • with young
   có chửa (thú)
Related search result for "young"
Comments and discussion on the word "young"