Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chicken
/'tʃikin/
Jump to user comments
danh từ
 • gà con; gà giò
 • thịt gà giò
 • (nghĩa bóng) trẻ nhỏ, bé con
  • he is no chicken
   nó không còn là trẻ nhỏ nữa
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người đàn bà trẻ ngây thơ; cô gái ngây thơ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) máy bay khu trục
IDIOMS
 • to count one's chickens before they are hatched
  • (tục ngữ) chưa đẻ đã đặt tên
 • mother carey's chicken
  • chim hải âu nhỏ
 • that's their chicken
  • đó là công việc của họ
Related search result for "chicken"
Comments and discussion on the word "chicken"