Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dash
/dæʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự va chạm, sự đụng mạnh
 • tiếng nước vỗ bờ, tiếng nước vỗ
 • sự lao tới, sự xông tới, sự nhảy bổ vào
  • to make a dash at (against) the enemy
   lao tới kẻ thù
  • to make a dash for something
   xống tới lấy cái gì
 • sự hăng hái, sự hăm hở; nghị lực, tính táo bạo, tính kiên quyết
  • a man of skill and dash
   một người có kỹ năng và nghị lực
 • vết, nét (tô màu trên bức hoạ...)
 • chút ít, ít, chút xíu
  • a dash of vinegar
   một tí giấm
  • there is a romantic dash in it
   có một chút gì lãng mạng trong đó
 • vẻ phô trương, dáng chưng diện
  • to cut a dash
   có vẻ bảnh bao; làm ra vẻ làm ra dáng, loè, khoe khoang, phô trương
 • nét viết nhanh
 • gạch ngang (đầu dòng...)
 • (thể dục,thể thao) cuộc đua ngắn
  • hundredmetre dash
   cuộc chạy đua 100 mét
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) dashboard
ngoại động từ
 • đập vỡ, làm tan nát
  • to dash to pieces
   đập vỡ ra từng mảnh
  • flowers dashed by rain
   những bông hoa bị mưa gió làm tan nát
 • (nghĩa bóng) làm tan vỡ, làm tiêu tan; làm lúng túng, làm bối rối; làm thất vọng, làm chán nản
  • to dash all one's hopes
   làm tiêu tan hết cả hy vọng
  • to dash one's plan
   làm vỡ kế hoạch
  • to look quite dashed
   trông chán nản thất vọng ra mặt; trông bối rối lúng túng lắm
 • ném mạnh, văng mạnh, va mạnh
IDIOMS
 • to dash the glass agianst the wall
  • ném mạnh cái cốc vào tường
  • vảy, hất (nước...)
   • to dash water over something
    vảy nước lên cái gì
  • pha, hoà, trộn
   • wine dashed with water
    rượu vang pha thêm nước
  • gạch đít
  • (từ lóng)
   • oh, dash!
    mẹ kiếp!
nội động từ
 • lao tới, xông tới, nhảy bổ tới
  • to dash from the room
   lao ra khỏi căn phòng
  • to dash along the street
   lao đi trên đường phố
  • to dash up to the door
   xô vào cửa
 • va mạnh, đụng mạnh
  • the waves dashed against the cliff
   sóng vỗ mạnh vào vách đá
IDIOMS
 • to dash along
  • lao đi
 • to dash at
  • xông vào, nhảy bổ vào
 • to dash away
  • xô mạnh ra xa, đẩy mạnh ra xa, quăng mạnh ra xa
  • vọt ra xa
 • to dash down
  • đạp mạnh xuống, vứt mạnh xuống
  • nhảy bổ xuống, lao xuống (dốc...)
  • viết nhanh, thảo nhanh
 • to dash in
  • vẽ nhanh, vẽ phác
  • lao vào, xông vào, nhảy bổ vào
   • to dash off one's tears
    lau vội nước mắt
  • thảo nhanh (bức thư...), vẽ nhanh (bức hoạ...)
  • lao đi
 • to dash out
  • gạch đi, xoá đi
  • đánh vỡ (óc...)
  • lao ra
Related search result for "dash"
Comments and discussion on the word "dash"