Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
ram
/ræm/
Jump to user comments
danh từ
 • cừu đực (chưa thiến)
 • (hàng hải) mũi nhọn (của tàu chiến để đâm thủng hông tàu địch); tàu chiến có mũi nhọn
 • (kỹ thuật) đấm nện; búa đóng cọc, búa đập, búa thuỷ động
 • sức nện của búa đóng cọc
 • pittông (của bơm đẩy)
 • (kỹ thuật) máy đẩy cốc (luyện kim)
 • (the ram) (thiên văn học) chòm sao Bạch dương
ngoại động từ
 • nện (đất...)
 • đóng cọc
 • nạp (súng) đầy đạn
 • nhét vào, nhồi vào, ấn chặt vào
  • to ram one's clothes into a bag
   nhét quần áo vào một cái túi
 • (hàng hải) đâm thủng (một tàu khác) bằng mũi nhọn
 • đụng, đâm vào
  • to ram one's head against the wall
   đụng đầu vào tường
IDIOMS
 • to ram an argument home
  • câi lý đến cùng; cố gắng thuyết phục
 • to ram something down someone's throat
  • (xem) throat
Related search result for "ram"
Comments and discussion on the word "ram"