Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
descend
/di'send/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xuống (cầu thang...)
nội động từ
 • xuống, dốc xuống, rơi xuống, lăn xuống, đi xuống, tụt xuống...
 • bắt nguồn từ, xuất thân từ
  • man descends from apes
   con người bắt nguồn từ loài vượn
  • to descend from a peasant family
   xuất thân từ một gia đình nông dân
 • truyền (từ đời cha xuống đời con, từ đời này sang đời khác)
 • (+ upon) tấn công bất ngờ, đánh bất ngờ
 • hạ mình, hạ cố
 • (nghĩa bóng) sa sút, xuống dốc, sa đoạ; tự làm mình thấp hèn, tự hạ mình
Related search result for "descend"
Comments and discussion on the word "descend"