Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
decent
/'di:snt/
Jump to user comments
tính từ
 • hợp với khuôn phép
 • đứng đắn, đoan trang, tề chỉnh
 • lịch sự, tao nhã
 • kha khá, tươm tất
  • a decent dinner
   bữa ăn tươm tất
  • a decent income
   số tiền thu nhập kha khá
 • (thông tục) tử tế, tốt
  • that's very decent of you to come
   anh đến chơi thật tử tế quá
  • a decent fellow
   người tử tế đứng đắn
 • (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) hiền, không nghiêm khắc
Related search result for "decent"
Comments and discussion on the word "decent"