Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
life
/laif/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều lives /laivz/
 • sự sống
 • đời sống, sinh mệnh, tính mệnh
  • to lay down one's life for the country
   hy sinh tính mệnh cho tổ quốc
  • a matter of life and death
   một vấn đề sống còn
 • đời, người đời
  • to have lived in a place all one's life
   đã sống ở đâu suốt cả đời
  • for life
   suốt đời
  • hard labour for life
   tội khổ sai chung thân
 • cuộc sống, sự sinh sống, sự sinh tồn
  • we are building a new life
   chúng ta đang xây dựng một cuộc sống mới
  • the struggle for life
   cuộc đấu tranh sinh tồn
 • cách sống, đời sống, cách sinh hoạt
  • the country life
   đời sống ở nông thôn, cách sinh hoạt ở nông thôn
 • sinh khí, sinh lực, sự hoạt động
  • to be full of life
   dồi dào sinh lực, hoạt bát
 • tiểu sử, thân thế
  • the life of Lenin
   tiểu sử Lê-nin
 • tuổi thọ, thời gian tồn tại
  • the life of a machine
   tuổi thọ của một cái máy
  • a good life
   người có thể sống trên tuổi thọ trung bình
  • a bad life
   người có thể không đạt tuổi thọ trung bình
 • nhân sinh
  • the philosophy of life
   triết học nhân sinh
  • the problem of life
   vấn đề nhân sinh
 • vật sống; biểu hiện của sự sống
  • no life to be seen
   không một biểu hiện của sự sống; không có một bóng người (vật)
IDIOMS
 • as large as life
  • (xem) large
 • to escape with life and limb
  • thoát được an toàn
 • for one's life
 • for dear life
  • để thoát chết
   • to run for dear life
    chạy để thoát chết
 • for the life of me
 • upon my life
  • dù chết
   • I can't for the life of me
    dù chết tôi cũng không thể nào
 • to bring to life
  • làm cho hồi tỉnh
 • to come to life
  • hồi tỉnh, hồi sinh
 • to have the time of one's life
  • chưa bao giờ vui thích thoải mái như thế
 • high life
  • xã hội thượng lưu, xã hội tầng lớp trên
 • in one's life
  • lúc sinh thời
 • in the prime of life
  • lúc tuổi thanh xuân
 • to see life
  • (xem) see
 • single life
  • (xem) single
 • to take someone's life
  • giết ai
 • to take one's own life
  • tự tử, tự sát, tự vẫn
 • to the life
  • truyền thần, như thật
Related search result for "life"
Comments and discussion on the word "life"