Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
neat
/ni:t/
Jump to user comments
tính từ
 • sạch gọn, ngăn nắp
  • a neat room
   một căn buồng sạch sẽ gọn gàng
  • as neat as a new pin
   sạch gọn như li như lau
 • rõ ràng, rành mạch; ngắn gọn
  • a neat handwriting
   chữ viết rõ ràng
  • a neat answer
   một câu trả lời ngắn gọn rõ ràng
 • khéo, tinh xảo (đồ vật)
  • a neat piece of handwork
   một đồ thủ công khéo
 • giản dị và trang nhã (quần áo)
  • a neat dress
   bộ quần áo giản dị và trang nhã
 • nguyên chất, không pha (ượu)
  • neat whisky
   rượu uytky không pha
danh từ, số nhiều không đổi
 • trâu bò, thú nuôi
Related words
Related search result for "neat"
Comments and discussion on the word "neat"