Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
clean
/kli:n/
Jump to user comments
tính từ
 • sạch, sạch sẽ
  • a clean boy
   đứa trẻ sạch sẽ
  • a clean room
   căn phòng sạch sẽ
 • (nghĩa bóng) trong sạch không tội lỗi
  • a clean life
   cuộc sống trong sạch
 • không lỗi, dễ đọc (bản in)
 • thẳng, không có mấu; không nham nhở
  • a sharp knife makes a clean cut
   dao bén cắt thẳng
  • clean wood
   gỗ không có mấu
 • cân đối, đẹp
  • clean line
   đường nét đẹp cân đối
  • clean limbs
   chân tay cân đối
 • nhanh, khéo gọn
  • a clean blow
   cú đấm gọn
 • (kinh thánh) không bị ô uế; không bệnh tật
 • có thể ăn thịt được
IDIOMS
 • as clean as new pin
  • sạch như chùi
 • clean tongue
  • cách ăn nói nhã nhặn
 • clean slate
  • (nghĩa bóng) tình trạng không một tí gì ràng buộc
 • to have clean hands in the matter
  • không dính líu gì về việc đó
 • to make a clean breast of
  • (xem) breast
 • to make a clean sweep of
  • quét sạch, hoàn toàn xoá bỏ
 • to show a clean pair of heels
  • (xem) heel
danh từ
 • sự lau sạch, sự rửa sạch, sự quét sạch
  • give it a good clean
   lau cái đó cho thật sạch đi
phó từ
 • hoàn toàn, hẳn
  • I clean forget about it
   tôi quên hẳn chuyện đó
  • they got clean away
   chúng đi mất, hoàn toàn không để lại dấu vết gì
 • sạch, sạch sẽ
  • to scrub the floor clean
   cọ sạch sàn
ngoại động từ
 • lau chùi, rửa sạch, cạo sạch, đánh sạch, tẩy sạch, vét sạch, quét sạch
  • to clean clothes
   tẩy quần áo
  • to clean a road
   quét đường
  • to clean a pot
   cạo nồi, đánh nồi
  • to clean a well
   vét giếng
  • to clean a room
   quét dọn phòng
  • to clean one's teeth
   đánh răng
  • to clean a piece of land
   giẫy cỏ một mảnh đất
  • to clean oil
   lọc dầu
  • to clean a wound
   rửa sạch vết thương
  • to clean a channel
   nạo vét kênh
  • to clean a fish
   moi ruột cá
  • to clean vegetables
   nhặt rau
IDIOMS
 • to clean down
  • chải (ngựa); làm cho sạch, quét sạch (tường...)
 • to clean out
  • cạo, nạo, dọn sạch, làm cho sạch
   • to clean out a drawer
    dọn sạch ngăn kéo
   • to clean out someone
    (từ lóng) bóc lột hết tiền của ai; bòn hết tiền của ai
 • to clean up
  • dọn, dọn dẹp, dọn vệ sinh; sắp xếp gọn ghẽ
   • to clean up a room
    dọn vệ sinh phòng
  • hoàn thành công việc
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), lóng vớ được món tiền lớn
 • to be cleaned out
  • nhẵn túi, cháy túi, sạch túi, bị bòn rút hết
Related search result for "clean"
Comments and discussion on the word "clean"