Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
pop
/pɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • (thông tục) buổi hoà nhạc bình dân
 • đĩa hát bình dân; bài hát bình dân
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) poppa
 • tiếng nổ bốp, tiếng nổ lốp bốp
 • điểm, vết (đánh dấu cừu...)
 • (thông tục) rượu có bọt, đồ uống có bọt (sâm banh, nước chanh gừng...)
 • (từ lóng) sự cấm cố
  • in pop
   đem cầm cố
nội động từ
 • nổ bốp
 • (+ at) nổ súng vào, bắn
  • to pop at a bird
   bắn con chim
 • thình lình thụt vào, thình lình thò ra, vọt, bật, tạt...
  • to pop down
   thụt xuống
  • to pop in
   thụt vào, tạt vào (thăm ai)
  • to pop out
   thình lình thò ra, vọt ra, bật ra
  • to pop up
   vọt lên, bật lên
ngoại động từ
 • làm nổ bốp; nổ (súng...)
 • thình lình làm thò ra, thình lình làm vọt ra, thình lình làm bật ra...
  • to pop one's head in
   thò đầu vào thình lình
 • hỏi thình lình, hỏi chộp (một câu hỏi)
 • (từ lóng) cấm cố
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rang nở (ngô)
IDIOMS
 • to pop off
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ đi bất thình lình
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nói giận dữ không suy nghĩ
  • (từ lóng) nghèo (chết) bất thình lình
 • to pop the question
  • (thông tục) dạm hỏi, gạ hỏi (làm vợ)
phó từ
 • bốp, đánh bốp một cái
  • to go pop
   bật ra đánh bốp một cái
  • pop went the cork
   nút chai bật ra đánh bốp một cái
thán từ
 • đốp!, bốp!
Related search result for "pop"
Comments and discussion on the word "pop"