Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
down
/daun/
Jump to user comments
phó từ
 • xuống
  • to go down
   đi xuống
  • to fall down
   ngã xuống
  • to throw down
   ném xuống
  • to look down
   nhìn xuống
  • food goes down
   thức ăn trôi xuống
 • xuống, bỏ xuống, lặn xuống, ngã xuống, nằm xuống; ở dưới
  • to be not down yet
   chưa dậy, chưa ở buồng ngủ xuống
  • the sun is down
   mặt trời đã lặn
  • the blinds are down
   rèm cửa đã buông xuống
  • the ship is down
   tàu chìm nghỉm
  • to be down with malaria
   bị ốm liệt vì sốt rét
 • xuống cho đến, cho đến tận, xuôi theo
  • to sail down with the wind
   căng buồm xuôi theo chiều gió
  • from the XVIIIth century down to the present time
   từ thế kỷ 18 cho đến tận ngày nay
 • hạ bớt, giảm bớt, dần
  • to cut down prices
   hạ giá
  • to cool down
   nguôi đi; bình tĩnh lại
  • rice is down
   giá gạo hạ, gạo hơn
 • ở phía dưới, ở vùng dưới, xuôi về (ngụ ý xa nơi trung tâm, xa thành phố lớn; ở nơi trung tâm về...)
  • to go down to the country
   về miền quê
  • to live somewhere down in Bacthai
   ở đâu đây trên Bắc thái
  • to go down to Brighton
   về Brai-tơn (ở Luân-đôn về)
 • gục xuống, kiệt sức, ở thế cùng, cùng đường; im đi (ngụ ý trấn áp, bắt im, làm kiệt sức, dồn vào thế cùng...)
  • to hunt down a deer
   săn đuổi một con hươu đến cùng đường
  • to run down a horse
   bắt ngựa chạy kiệt sức
  • the clock has run down
   đồng hồ chết vì không lên dây cót
  • to hiss down
   la ó (huýt sáo) bắt (một diễn giả...) im
  • to put down a rebellion
   đàn áp một cuộc nổi loạn
 • ngay mặt tiền (trả tiền)
  • to pay down
   trả tiền mặt
  • money (cash) down
   tiền mặt
 • ghi chép (trên giấy...)
  • to have something down on one's notebook
   ghi chép cái gì vào sổ tay
 • xông vào, lăn xả vào, đánh đập
  • to be down upon somebody
   lăn xả vào đánh ai
IDIOMS
 • to be down at heels
  • vẹt gót (giày)
  • đi giày vẹt gót, ăn mặc nhếch nhác (người)
 • to be down
 • to be down in (at) health
  • sức khoẻ giảm sút
 • to be down in the mouth
  • ỉu xìu, chán nản, thất vọng
 • to be down on one's luck
  • (xem) luck
 • down to the ground
  • hoàn toàn
   • that suits me down to the ground
    cái đó hoàn toàn thích hợp với tôi
 • down with!
  • đả đảo!
   • down with imperialism!
    đả đảo chủ nghĩa đế quốc!
 • down and out
  • (thể dục,thể thao) gục không dậy được nữa, bị đo ván (quyền Anh)
  • cùng đường, cùng kế, thất cơ lỡ vận; thua cháy túi (đánh bạc)
 • down on the nail
  • ngay lập tức
 • up and down
  • (xem) up
giới từ
 • xuống, xuôi, xuôi dọc theo
  • down the hill
   xuống đồi
  • to go down town
   xuống phố
  • down the river
   xuôi dòng sông
  • down the wind
   xuôi gió
  • to go down the road
   đi xuôi dọc theo con đường
 • ở phía thấp, ở dưới
  • to live somewhere down the street
   ở đâu đó dưới phố
IDIOMS
 • to let go down the wind
  • (nghĩa bóng) vứt bỏ, bỏ đi
tính từ
 • xuống, xuôi
  • down leap
   cái nhảy xuống
  • down look
   cái nhìn xuống
  • down grade
   (ngành đường sắt) dốc xuống; (nghĩa bóng) sự sút kém, sự tồi tệ
  • down train
   (ngành đường sắt) chuyến xe xuôi (từ Luân-đôn hoặc một thủ đô, một thành phố lớn đến)
 • chán nản, nản lòng, thất vọng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) kém điểm (đối phương)
  • he is one down
   anh ta kém một điểm
ngoại động từ
 • đặt xuống, hạ xuống, bỏ xuống
 • đánh gục, đánh ngã (ai); hạ, bắn rơi (máy bay)
IDIOMS
 • to down a glass of wine
  • nốc một cốc rượu
 • to down tools
  • bãi công
  • ngừng việc
danh từ
 • ((thường) số nhiều) cảnh sa sút, vận xuống dốc
  • ups and downs
   sự lên xuống, sự thăng trầm (của cuộc đời)
 • (thông tục) sự ghét (chỉ muốn nện cho một trận)
  • to have a down on somebody
   ghét ai chỉ muốn nện cho một trận
danh từ
 • lông tơ chim (để nhồi gối...)
 • lông tơ (ở trái cây, ở má...)
danh từ
 • vùng cao nguyên, vùng đồi
 • (số nhiều) vùng đồi trọc (có nhiều bãi cỏ chăn nuôi ở miền nam nước Anh)
 • cồn cát, đụn cát
Related search result for "down"
Comments and discussion on the word "down"