Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rally
/'ræli/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tập hợp lại
 • sự lấy lại sức
 • (thể dục,thể thao) đường bóng qua lại nhanh (quần vợt, bóng bàn)
 • đại hội
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mít tinh lớn
ngoại động từ
 • tập hợp lại
 • củng cố lại, trấn tĩnh lại
  • to rally someone's spirit
   củng cố lại tinh thần của ai
nội động từ
 • tập hợp lại
  • to rally round the flag
   tập hợp dưới cờ
 • bình phục, lấy lại sức
  • to rally from an illness
   bình phục
 • tấp nập lại
  • the market rallied from its depression
   thị trường tấp nập trở lại
 • (thể dục,thể thao) đưa bóng qua lại nhanh (quần vợt, bóng bàn)
ngoại động từ
 • chế giễu, chế nhạo
  • to rally someone on something
   chế giễu ai về cái gì
Related search result for "rally"
Comments and discussion on the word "rally"